Průměrná mzda 2022

04.10.2021 11:39

Průměrná mzda pro rok 2022 je stanovena ve výši 38 911 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 36 119 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0773.

Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je v částce 3 500 Kč zůstává stejný jako v roce 2021 (do roku 2020 byl ve výši 3 000 Kč). 

48násobek průměrné mzdy jako hranice pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 23 % (solidární zvýšení daně) je stanoven ve výši  1 867 728 Kč  (v roce 2021 byl stanoven ve výši 1 701 168 Kč). 

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění platná pro rok 2022 je stanovena ve výši 2 627 Kč ( v roce 2021 byla stanovena ve výši 2 393 Kč) a na důchodové pojištění stoupne z částky 2 588 Kč platné pro rok 2021 na částku 2 841 Kč. 

OSVČ v paušálním režimu budou hradit v roce 2022 měsíční zálohu ve výši 5 994 Kč, když v roce 2021 hradili částku 5 469 Kč. 

  

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN