Judikatura

 
Právo na odkup podílu dle § 89 ZOK. V korporačním světě nezřídka kdy nastává moment, kdy minoritní společník řeší, za jakých okolností může jednostranně vystoupit (exitovat) ze společnosti (zpravidla SRO a AS). Důvody k takovému kroku mohou být různé. Jednou ze zákonných možností, která se nabízí, je institut práva společníka ovládané osoby na „fair exit“ zakotvený v § 89 a násl. z. o. k. Podmínkami uplatnění tohoto práva se Nejvyšší soud detailně zabýval v aktuálním rozsudku sp. zn. 27 Cdo 1395/2020, ze dne 31. 1. 2022. V tomto článku budou shrnuty jeho stěžejní závěry.
 
Společnická žaloba je zvláštním procesním institutem upraveným v § 157 a násl. zákona o obchodních korporacích, který zavádí zákonné zmocnění společníka zastupovat společnost v řízení o náhradě újmy proti jejímu jednateli.
 
 
 

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN