Zahraniční stravné 2013

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou č. 392/2012 Sb. -  o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši:
  • plné sazby trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
  • 2/3 základní sazby trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hodin
  • 1/3 výši trvá-li pracovní cesta 12 hodin a méně, minimálně však jednu hodinu anebo více než 5 hodin v případě, že zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR nárok na tuzemské stravné.

Krácení stravného

Při poskytnutí bezplatného jídla se stravné krátí. Za každé bezplatné jídlo se sazba krátí o 70% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované v třetinové výši základní sazby, o 35% při dvoutřetinové sazbě a o 25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované ve výši základní sazby. Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty.

 

Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně)

 

Země

Stravné pro rok 2012

Stravné pro rok 2013

Argentina

35 EUR

40 USD

Belgie

45 EUR

45 EUR

Bosna a Hercegovina

40 EUR

35 EUR

Bulharsko

35 EUR

35 EUR

Černá Hora

40 EUR

35 EUR

Čína

40 EUR

40 EUR

Estonsko

45 EUR

40 EUR

Francie

45 EUR

45 EUR

Chorvatsko

40 EUR

35 EUR

Itálie

45 EUR

45 EUR

Maďarsko

35 EUR

35 EUR

Německo

45 EUR

45 EUR

Paraguay

30 EUR

40 USD

Polsko

35 EUR

35 EUR

Rakousko

45 EUR

45 EUR

Rumunsko

35 EUR

35 EUR

Rusko

45 EUR

45 EUR

Slovensko

30 EUR

35 EUR

Spojené státy americké

50 USD

50 USD

Srbsko

40 EUR

35 EUR

Španělsko

40 EUR

40 EUR

Velká Británie

40 GBP

40 GBP

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN