Metodika stanovení jednotného kurzu

 

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu, případně pak z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod. dle interní směrnice účetní jednotky). 

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije kurz stanovený dle účetních pravidel anebo jednotný kurz. 

 

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může si přitom vybrat kurz, který je pro něj výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů použít pro veškeré výdaje a příjmy jednotný kurz anebo pevný kurz stanovený jako roční (pro rok 2021 kurz ze dne 1.1.2021) nebo měsíční (pro březen 2021 kurz ze dne 1.3.2021 ap.). 

Použije-li poplatník jednotný kurz, přepočítává své příjmy a výdaje za předchozí období až poté, co je tento jednotný kurz za toto období stanoven.

 

Nejčastější kurzy:

rok 2021

25,65 Kč/EUR

21,72 Kč/USD

 

rok 2020

26,50 Kč/EUR

23,14 Kč/USD

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN