Cestovní náhrady 2013

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

 

Pro rok 2013 došlo ke změnám sazeb a jsou následující:

  • 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  • 3,60 Kč u osobních silničních motorových vozidel

Pro rok 2013 se již neuvádí cena 91oktanového benzinu.

Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem.
Pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, přísluší mu v roce 2013 náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla:

Druh pohonných hmot

Průměrná cena pohonných hmot (Kč)

Benzín automobilový 95 oktanů

36,10

Benzín automobilový 98 oktanů

38,60

Motorová nafta

36,50

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN