Archiv článků

07.01.2014 16:46

Vymezení pojmu "nebytový prostor" pro daně z příjmů, pro daň z nemovitých věcí a pro daň z nabytí nemovitých věcí

Právní úprava: a) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor. Viz např. § 4 odst. 1 písm. a) a u), § 6 odst. 3, § 15 odst. 3  odst. 3, § 24 odst. 2 písm. za), § 38l odst. 1 písm. e) a g) ZDP 2014 b) Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v některých...
07.01.2014 16:43

Změna definice "zaměstnání" v zákoně o nemocenském pojištění a pronájmu zaměstnanců

Pokud je příjem ze závislé činnosti plynoucí zaměstnanci odvozen z pracovní smlouvy (interní směrnice, kolektivní smlouvy, atd.), považuje se v případě tuzemského i mezinárodního pronájmu pracovní síly za zaměstnavatele pro účely pojistného na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové...
07.01.2014 16:41

Změna definice "zaměstnání" v zákoně o nemocenském pojištění a pronájmu zaměstnanců

Pokud je příjem ze závislé činnosti plynoucí zaměstnanci odvozen z pracovní smlouvy (interní směrnice, kolektivní smlouvy, atd.), považuje se v případě tuzemského i mezinárodního pronájmu pracovní síly za zaměstnavatele pro účely pojistného na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové...
06.01.2014 18:24

Uplatnění DPH při prodeji pozemků v roce 2014

Generální finanční ředitelství vydalo informace, které definují pozemky, které budou podléhat zdanění při souběžném prodeji se stavbou. Více informací najdete v přiloženém souboru.
06.01.2014 18:19

Uplatnění DPH u pozemků v roce 2014

Generální finanční ředitelství vydalo informace, které definují pozemky, které budou podléhat zdanění při souběžném prodeji se stavbou. Více informací najdete v  přiloženém souboru. 
18.10.2013 12:13

Změny v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích k 1.1.2014

Nejdůležitější změny v soukromém právu Nový občanský zákoník 2014 zřetelně akcentuje své výsostné postavení v právu soukromém a současně přináší řadu změn, a to ve všech oblastech – v obecné části, rodinném právu, věcných právech, smluvním právu či v náhradě škody. Zavádí se nové instituty (právní...
18.10.2013 12:07

Změny v občanském zákoníku a v právu obchodním k 1.1.204

Nejdůležitější změny v soukromém právu Nový občanský zákoník 2014 zřetelně akcentuje své výsostné postavení v právu soukromém a současně přináší řadu změn, a to ve všech oblastech – v obecné části, rodinném právu, věcných právech, smluvním právu či v náhradě škody. Zavádí se nové instituty (právní...
13.09.2013 12:10

Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku

Zamítnutí doprovodné daňové legislativy dne 12.9.2013  související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, pro občany i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah...
13.09.2013 11:52

Další postup finanční správy u ručení za nezaplacenou daň

Finanční správa ČR prodlužuje  období, za které nebude uplatňovat  ručení  příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění)  v případě, pokud byla...
13.09.2013 11:48

Příprava trestného činu krácení daně nebude trestná

Na konci r. 2012 byl do legislativního procesu předložen návrh novely zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který rozšiřoval podmínky trestní odpovědnosti u trestného činu zkrácení daně na fázi přípravy tohoto trestného činu, původně při krácení daně ve výši 5 mil. Kč a výše, po připomínkovém...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN