Archiv článků

03.08.2016 16:17

Kontrolní hlášení: nově existuje možnost prominout pokutu

Možnost promíjení některých pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení se dnes stala součástí zákona o DPH. Jedná se konkrétně o pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun, které bude nově možné v ospravedlnitelných případech prominout. Pokuta ve výši jeden tisíc korun...
11.06.2016 16:57

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015

Stanovením jednotných přepočítacích kurzů pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví se pro rok 2015 věnuje Pokyn  GFŘ D-25.  
22.12.2015 14:20

Informace k uplatňování DPH u nemovitostí po 1.1.2016

GFŘ vydalo informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016, a se zaměřuje se na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH. Informaci najdete zde.
22.12.2015 14:17

Informace k uplatňování DPH u nemovitostí po 1.1.2016

GFŘ vydalo informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016, a se zaměřuje se na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH. Informaci najdete  zde .
02.12.2015 22:21

Formulář kontrolního hlášení je v testovací verzi k dispozici

Na testovacím serveru Daňového portálu v testovacím prostředí je k dispozici formulář Kontrolního hlášení DPH.  Finanční správa zároveň upozorňuje, že podání učiněná na tomto serveru nejsou odesílána na cílové finanční úřady. Kontrolní hlášení je nová povinnost pro plátce DPH od 1.1.2016....
04.11.2015 11:53

Daňová rozhodnutí

Po skandálu LuxLeaks zřídil Evropský parlament zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí (výbor TAXE), který svoji činnost zahájil v březnu 2015 s cílem osvětlit nekalé daňové praktiky a předložit doporučení k jejich zamezení. Po osmi měsících práce výbor dne 26. října 2015 přijal doporučení pro...
02.11.2015 22:31

Evropská komise rozhodla v případu Fiat a Starbucks

Dne 21. října 2015 Evropská komise dospěla k závěru, že daňové výhody, které dostal Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku, odporují pravidlům Evropské unie o státní podpoře. Z vyšetření vyplynulo, že ceny zboží a služeb, za které si mezi sebou prodávají společnosti v rámci skupin Fiat a...
02.11.2015 17:31

Změny v účetnictví pro rok 2016

Upozorňuji na věcné změny v účetnictví pro rok 2016 1. přírůstky nebo úbytky zásob vytvořených vlastní činností - bude o nich účtováno do nákladů na účty skupiny 58 (dříve bylo účtováno jako o výnosech) 2. přijaté dary - provozní i finanční budou účtovány do provozních výdajů (dříve bylo účtováno...
03.08.2015 13:09

Kontrolní hlášení k DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní...
15.07.2015 23:22

Uplatnění plných mocí u správce daně - nová judikatura

Doručování plných mocí, které byly uděleny daňovým poradcům či právním zástupcům na finanční úřad v případě odkladu termínu, se řídilo výkladem finanční správy, který byl velmi striktní. Plná moc musela být na finanční úřad doručena nejpozději v den řádného termínu. Poplatníci, kteří...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN