Archiv článků

02.11.2015 22:31

Evropská komise rozhodla v případu Fiat a Starbucks

Dne 21. října 2015 Evropská komise dospěla k závěru, že daňové výhody, které dostal Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku, odporují pravidlům Evropské unie o státní podpoře. Z vyšetření vyplynulo, že ceny zboží a služeb, za které si mezi sebou prodávají společnosti v rámci skupin Fiat a...
02.11.2015 17:31

Změny v účetnictví pro rok 2016

Upozorňuji na věcné změny v účetnictví pro rok 2016 1. přírůstky nebo úbytky zásob vytvořených vlastní činností - bude o nich účtováno do nákladů na účty skupiny 58 (dříve bylo účtováno jako o výnosech) 2. přijaté dary - provozní i finanční budou účtovány do provozních výdajů (dříve bylo účtováno...
03.08.2015 13:09

Kontrolní hlášení k DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní...
15.07.2015 23:22

Uplatnění plných mocí u správce daně - nová judikatura

Doručování plných mocí, které byly uděleny daňovým poradcům či právním zástupcům na finanční úřad v případě odkladu termínu, se řídilo výkladem finanční správy, který byl velmi striktní. Plná moc musela být na finanční úřad doručena nejpozději v den řádného termínu. Poplatníci, kteří...
02.05.2015 11:26

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji skutečného sídla

V posledních měsících správci daně při daňových kontrolách důsledněji kontroluji, zda sídlo společnosti je jeho skutečným sídlem, či zda se jedná o sídlo virtuální. GFŘ k této problematice vydalo následující  Upozornění.
17.03.2015 23:35

ODKLAD DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Výhody podání daňového přiznání pomocí daňového poradce přenesení zodpovědnosti na daňového poradce snížení rizika doměření daně odklad splatnosti daně a zálohy na další zdaňovací období  Jak ukázaly naše zkušenosti, finanční úřady jednají s daňovými subjekty, které jsou zastoupeny...
17.03.2015 23:29

Výhody podání daňového přiznání pomocí daňového poradce přenesení zodpovědnosti na daňového poradce snížení rizika doměření daně odklad splatnosti daně a zálohy na další zdaňovací období  Jak ukázaly naše zkušenosti, finanční úřady jednají s daňovými subjekty, které jsou zastoupeny...
03.02.2015 23:19

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014

Pokyn GFŘ D-20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v...
19.01.2015 23:01

Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží, které budou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH. V této...
19.01.2015 23:01

Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží, které budou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH. V této...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 030
+420 774 734 113

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN