Archiv článků

20.10.2016 00:36

Změna místní příslušnosti u DPH pro osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu

S účinností od 1. 9. 2016 se pro účely daně z přidané hodnoty mění místní příslušnost správce daně osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu, a to z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro...
20.10.2016 00:29

Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb

Přinášíme Vám nový Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který vydalo Generální finanční ředitelství.
20.10.2016 00:26

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji skutečné sídlo

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji skutečné sídlo si můžete přečíst zde:
01.10.2016 15:07

Sdělení Generálního finančního ředitelství ke zrušení ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Ústavní soud rozhodl dne 28. 6. 2016 pod sp. zn. Pl. ÚS 18/15 v plénu Ústavního soudu nálezem, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. 8. 2016 pod č. 271/2016 Sb., o neústavnosti ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních...
22.09.2016 15:53

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v DPH na poskytnutí telekomunikačních služeb

Vláda České republiky na svém dnešním jednání schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních služeb). Toto nařízení bude účinné od 1....
22.09.2016 15:52

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH

Vláda České republiky na svém dnešním jednání schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních služeb). Toto nařízení bude účinné od 1....
10.08.2016 13:07

Změna poplatníka v dani z nabytí nemovitých věcí

Novelou zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí byla dlouho projednávána. Po jejím podpisu prezidentem vychází ve Sbírce jako zákon č. 254/2016 Sb.   S platností od 1.11.2016 bude poplatníkem daně vždy nabyvatel, v případě nabytí na základě kupní smlouvy je to...
10.08.2016 11:25

Podmínky k prominutí pokut za nepodání kotrolního hlášení

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. Pokyn se vztahuje k pokutám dle § 101h odst. 1 písm. b) až...
10.08.2016 11:22

Podmínky pro prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Pokyn upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. Pokyn se vztahuje k pokutám dle § 101h odst. 1 písm. b) až...
03.08.2016 16:19

Kontrolní hlášení: nově existuje možnost prominout pokutu

Možnost promíjení některých pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení se dnes stala součástí zákona o DPH. Jedná se konkrétně o pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun, které bude nově možné v ospravedlnitelných případech prominout. Pokuta ve výši jeden tisíc korun...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN