Archiv článků

25.06.2020 14:14

Koeficienty k dani z příjmu fyzických osob

minimální mzda pro rok 2020 je stanovena ve výši 14 600Kč zaručená mzda (nejnižší cena práce podle jeji složitosti, odpovědnosti a namáhavosti) pro rok 2020 se pohybuje od 14 600 Kč do 29 200 Kč minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 je stanovena ve výši 1 971 Kč pro osoby bez...
26.03.2020 16:42

Aktuální informace k epidemiologické situaci

CO MOHOU POPLATNÍCI DĚLAT? Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová...
07.01.2020 11:12

Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu

27.11.2019 Ústavní soud, Brno, TZ 137/2019 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů Senátu České republiky a zrušilo § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to uplynutím dne 31. prosince 2020. Ve zbytku byl návrh...
24.10.2019 10:24

Stanovisko GFŘ k zaokrouhlovacím rozdílům

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V...
14.06.2019 12:11

Stanovisko GFŘ k Ústavnímu nálezu II. ÚS 819/18

Zde přinášíme zajímavé stanovisko GFŘ k soudním  rozhodnutím.  
15.03.2019 16:48

Uplatnění plných mocí u správce daně

Zde v příloze se můžete seznámit s novelou metodického pokynu GFŘ čj. 18010/15/7100-40126-501823, ve věci stanoviska uplatnění plných mocí ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu.
10.12.2018 13:34

Tuzemské stravné 2018

S platností od 1. 1. 2018 jsou nově legislativně upraveny prováděcí vyhláškou MPSV č. 463/2017 Sb. částky stravného při tuzemských a zahraničních služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot včetně náhrady za použití soukromých vozidel k služebním...
05.02.2018 15:00

Daňový balíček účinný od 1.7.2017

Více informací zde......
05.02.2018 14:58

Daňový balíček k 1.7.2017

 V tomto odkazu  se můžete seznámit s novelou zákona o daních z příjmů, která je platná s účinností od 1.7.2017.
02.04.2017 16:16

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

S účinností od 6.3.2017 se rozšiřuje výčet důvodů pro prominutí pokuty: Možnost prominout pokutu (10, 30 nebo 50 tis. Kč), pokud plátce jinak bezchybně plní své povinnosti související s kontrolním hlášením. V roce 2017 maximálně 1 pokutu a za rok 2016 až 2 pokuty. Možnost prominout pokutu (50...

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN