Archiv článků

13.01.2013 19:12

Daň z převodu nemovitosti 2013

základem daně je cena sjednaná (kupní cena) anebo cena zjištěná dle ocenění znalce, podle toho, která cena je vyšší. Ocenění soudním znalcem není potřeba v případech prodeje běžných nemovitostí (rodinné a rekreační domky, byty, garáže a některé pozemky), přičemž kupní cena nesmí být o...
13.01.2013 18:28

změny v DPH pro rok 2013

Došlo ke zvýšení základní i snížené sazby DPH o jedno procento na 21%, respektive 15%. Byl zaveden institut nespolehlivého plátce - neplatiči DPH budou zavedeni do seznamu, který bude veřejně přistupný. Tento statut získá ten plátce, který neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně....
12.01.2013 15:37

Upozornění na postup správců daně při vyřizování znepřístupněných podání došlých do datových schránek finančních úřadů a finančních ředitelství v období od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012

Ke dni 1. 1. 2013 došlo v daňové správě k přechodu na novou organizační strukturu. Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, bylo nově vytvořeno mimo jiné 14 finančních úřadů a Odvolací finanční ředitelství. Přechod na novou organizační...
11.01.2013 21:25

Kvalifikace

Jsem daňovým poradcem zapsaným od roku 2007 v seznamu Komory daňových poradců ČR pod ev.číslem 004113,  od roku 2008 jsem zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. V témže roce jsem se stala členem Asociace insolvenčních správců a členem Sekce České...
11.01.2013 21:11

Daňový balíček 2013

11.01.2013 09:03

Informace k přiznání slevy na dani pracujícím starobním důchodcům

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst.1 písm.a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1.1.2013 u pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství následující. V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty...
05.01.2013 15:55

A

Insolvenční zákon formuluje možné právní řešení pro případy, kdy dlužník nemá dostatek majetku na to, aby uhradil své závazky. Zákon tuto situaci řeší tak, že v podstatě zablokuje dlužníkův majetek s tím, že všichni přihlášení věřitelé budou uspokojeni spravedlivě podle povahy jejich pohledávek....
01.01.2013 13:00

Leden

středa 9. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)   čtvrtek 24. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)   patek 25. spotřební daň      - daňové přiznání za prosinec...
01.01.2013 00:00

Daňový balíček 2013

Daňový balíček má přinést do státního rozpočtu více prostředků, tzn. že veškerá přijatá opatření s sebou přinášejí větší daňovou zátěž pro poplatníky, a tato zátěž tentokrát dopadá převážně na fyzické osoby. Některé změny mají pouze dočasnou působnost a předpokládá se, že pokud nedojde k jiné...
01.01.2013 00:00

Velké změny v daňové správě od 1.1.2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční...

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN