Archiv článků

05.01.2013 15:55

A

Insolvenční zákon formuluje možné právní řešení pro případy, kdy dlužník nemá dostatek majetku na to, aby uhradil své závazky. Zákon tuto situaci řeší tak, že v podstatě zablokuje dlužníkův majetek s tím, že všichni přihlášení věřitelé budou uspokojeni spravedlivě podle povahy jejich pohledávek....
01.01.2013 13:00

Leden

středa 9. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)   čtvrtek 24. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)   patek 25. spotřební daň      - daňové přiznání za prosinec...
01.01.2013 00:00

Daňový balíček 2013

Daňový balíček má přinést do státního rozpočtu více prostředků, tzn. že veškerá přijatá opatření s sebou přinášejí větší daňovou zátěž pro poplatníky, a tato zátěž tentokrát dopadá převážně na fyzické osoby. Některé změny mají pouze dočasnou působnost a předpokládá se, že pokud nedojde k jiné...
01.01.2013 00:00

Velké změny v daňové správě od 1.1.2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční...
29.12.2012 17:38

Informace k EPO - přihlášky k registraci

S účinností od 01.01.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení. Současně s tímto omezením nebudou přijímána ani podání k registračnímu řízení distribuovaná z výstupů SW třetích stran. Uvedené opatření platí až do...
01.08.2012 19:50

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Polskem

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 11. června 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU  REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla...
11.02.2012 14:42

Sdružení a režim přenesené daňové povinnosti

Dotaz k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH: Se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) od 1. 1. 2012 není zcela jasné, jak...
01.01.2012 16:53

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH).    

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN