Archiv článků

21.08.2020 19:52

Změny sazeb daně v souvislosti s Covid-19

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve...
31.07.2020 19:08

Nejvyšší správní soud zatrhl finanční správě prodlužování lhůty pro stanovení daně řetězením daňových ztrát

Nejvyšší správní soud ve svém novém rozsudku sp. zn. 8 Afs 58/2019 ze dne 13. května 2020 významně korigoval dosavadní praxi finanční správy, spočívající v tzv. řetězení daňových ztrát. Finanční správa se tím v případě opakovaného uplatnění daňové ztráty pokoušela velmi extenzivním výkladem zákona...
26.06.2020 23:45

Změny sazeb DPH k 1.5.2020

S účinností od 1. 5. 2020, zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2019 Sb.“), dochází ke změnám v § 47 odst. 5 a dále v...
25.06.2020 14:22

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací obobí 2018 - 2020

Stanovením jednotných přepočítacích kurzů pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví se pro rok 2020 věnuje Pokyn GFŘ D-49.   Stanovením jednotných přepočítacích kurzů pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví se pro rok 2019 věnuje Pokyn GFŘ D-42.   Stanovením jednotných...
25.06.2020 14:14

Koeficienty k dani z příjmu fyzických osob

minimální mzda pro rok 2020 je stanovena ve výši 14 600Kč zaručená mzda (nejnižší cena práce podle jeji složitosti, odpovědnosti a namáhavosti) pro rok 2020 se pohybuje od 14 600 Kč do 29 200 Kč minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 je stanovena ve výši 1 971 Kč pro osoby bez...
26.03.2020 16:42

Aktuální informace k epidemiologické situaci

CO MOHOU POPLATNÍCI DĚLAT? Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová...
07.01.2020 11:12

Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu

27.11.2019 Ústavní soud, Brno, TZ 137/2019 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů Senátu České republiky a zrušilo § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to uplynutím dne 31. prosince 2020. Ve zbytku byl návrh...
24.10.2019 10:24

Stanovisko GFŘ k zaokrouhlovacím rozdílům

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V...
14.06.2019 12:11

Stanovisko GFŘ k Ústavnímu nálezu II. ÚS 819/18

Zde přinášíme zajímavé stanovisko GFŘ k soudním  rozhodnutím.  
15.03.2019 16:48

Uplatnění plných mocí u správce daně

Zde v příloze se můžete seznámit s novelou metodického pokynu GFŘ čj. 18010/15/7100-40126-501823, ve věci stanoviska uplatnění plných mocí ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu.

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN