Archiv článků

12.10.2020 18:17

Konec generálního pardonu

Generální pardon vyhlášený ve Finančním zpravodaji 6/2020 odpouští úroky z prodlení u opožděně uhrazených záloh na daň silniční za 1. a 2. Q 2020 (splatno 15.4. a 15.7.2020), budou-li uhrazeny nejpozději 15.10.2020.   Pokud by byly zálohy za 1. či 2.Q 2020 uhrazeny např. až 16.10.2020,...
25.09.2020 13:09

Průměrná mzda 2021

Průměrná mzda pro rok 2021 je stanovena ve výši 35 441 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194. Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je v částce 3 500 Kč (do roku 2020 byl ve výši 3 000...
25.09.2020 13:04

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Dne 25.9.2020 vychází ve Sbírce zákonů zákon č. 386/2020 Sb., kterým se ruší daň z nabytí nemovitých věcí a novelizuje zákon o daních z příjmů (prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let a snížení maximálního ročního odpočtu...
21.08.2020 19:52

Změny sazeb daně v souvislosti s Covid-19

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve...
31.07.2020 19:08

Nejvyšší správní soud zatrhl finanční správě prodlužování lhůty pro stanovení daně řetězením daňových ztrát

Nejvyšší správní soud ve svém novém rozsudku sp. zn. 8 Afs 58/2019 ze dne 13. května 2020 významně korigoval dosavadní praxi finanční správy, spočívající v tzv. řetězení daňových ztrát. Finanční správa se tím v případě opakovaného uplatnění daňové ztráty pokoušela velmi extenzivním výkladem zákona...
26.06.2020 23:45

Změny sazeb DPH k 1.5.2020

S účinností od 1. 5. 2020, zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2019 Sb.“), dochází ke změnám v § 47 odst. 5 a dále v...
25.06.2020 14:22

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací obobí 2018 - 2020

Stanovením jednotných přepočítacích kurzů pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví se pro rok 2020 věnuje Pokyn GFŘ D-49.   Stanovením jednotných přepočítacích kurzů pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví se pro rok 2019 věnuje Pokyn GFŘ D-42.   Stanovením jednotných...
25.06.2020 14:14

Koeficienty k dani z příjmu fyzických osob

minimální mzda pro rok 2020 je stanovena ve výši 14 600Kč zaručená mzda (nejnižší cena práce podle jeji složitosti, odpovědnosti a namáhavosti) pro rok 2020 se pohybuje od 14 600 Kč do 29 200 Kč minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 je stanovena ve výši 1 971 Kč pro osoby bez...
26.03.2020 16:42

Aktuální informace k epidemiologické situaci

CO MOHOU POPLATNÍCI DĚLAT? Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová...
07.01.2020 11:12

Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu

27.11.2019 Ústavní soud, Brno, TZ 137/2019 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů Senátu České republiky a zrušilo § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to uplynutím dne 31. prosince 2020. Ve zbytku byl návrh...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN