Archiv článků

24.10.2019 10:24

Stanovisko GFŘ k zaokrouhlovacím rozdílům

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V...
14.06.2019 12:11

Stanovisko GFŘ k Ústavnímu nálezu II. ÚS 819/18

Zde přinášíme zajímavé stanovisko GFŘ k soudním  rozhodnutím.  
15.03.2019 16:48

Uplatnění plných mocí u správce daně

Zde v příloze se můžete seznámit s novelou metodického pokynu GFŘ čj. 18010/15/7100-40126-501823, ve věci stanoviska uplatnění plných mocí ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu.
10.12.2018 13:34

Tuzemské stravné 2018

S platností od 1. 1. 2018 jsou nově legislativně upraveny prováděcí vyhláškou MPSV č. 463/2017 Sb. částky stravného při tuzemských a zahraničních služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot včetně náhrady za použití soukromých vozidel k služebním...
05.02.2018 15:00

Daňový balíček účinný od 1.7.2017

Více informací zde......
05.02.2018 14:58

Daňový balíček k 1.7.2017

 V tomto odkazu  se můžete seznámit s novelou zákona o daních z příjmů, která je platná s účinností od 1.7.2017.
02.04.2017 16:16

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

S účinností od 6.3.2017 se rozšiřuje výčet důvodů pro prominutí pokuty: Možnost prominout pokutu (10, 30 nebo 50 tis. Kč), pokud plátce jinak bezchybně plní své povinnosti související s kontrolním hlášením. V roce 2017 maximálně 1 pokutu a za rok 2016 až 2 pokuty. Možnost prominout pokutu (50...
02.04.2017 16:11

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

S účinností od 6.3.2017 se rozšiřuje výčet důvodů pro prominutí pokuty: Možnost prominout pokutu (10, 30 nebo 50 tis. Kč), pokud plátce jinak bezchybně plní své povinnosti související s kontrolním hlášením. V roce 2017 maximálně 1 pokutu a za rok 2016 až 2 pokuty. Možnost prominout pokutu (50...
04.02.2017 21:27

Stanovisko GFŘ k online platbám

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu najdete zde.
23.01.2017 23:20

Ústavní soud dal za pravdu Komoře daňových poradců u kontrolních hlášení

Komora daňových poradců ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení. Ten konstatoval, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím finanční správy, které nepodléhá žádné kontrole.  Dal tak za pravdu dlouhodobým námitkám...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 030
+420 774 734 113

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN