Archiv článků

08.09.2022 08:39

Valorizace cestovních náhrad pro rok 2022

Vyhláškou č. 47/2022 byla od 12.3.2022 zvýšena sazba za 1 kw elekřiny. Vyhláškou č. 116/2022 Sb. byla od 14.5.2022 zvýšena cena za 1 litr nafty a 95octanového benzínu. Vyhláškou č. 237/2022 Sb. bylo od 20.8.2022 zvýšeno stravné na pracovních cestách  a vyhlášková cena 98octanového benzínu.
03.05.2022 14:42

Paušální náhrada nákladů plátce mzdy v případě exekuce na mzdu zaměstnance

  Na základě změny v ustanovení § 270 o.s.ř., který upravuje náklady výkonu rozhodnutí, dochází ke změně i v § 87 exekučního řádu, který upravuje náklady exekuce, náklady oprávněného a náklady plátce mzdy. V obou ustanovení došlo k uplatnění nároku plátce mzdy na paušální náhradu nákladů. Více...
08.04.2022 08:30

Posouzeni trestnosti využívání korunových dluhopisů

Zveřejňujeme Usnesení nejvyššího státního zastupitelství, odboru závažné hospodářské kriminality, týkající se korunových dluhopisů. Usnesení najdete zde.
06.04.2022 11:48

Prominutí příslušenství daně a zálohy na daň silniční

Prominutí příslušenství daně a zálohy na daň silniční
06.04.2022 11:35

Prominutí příslušenství daně a zálohy na daň silniční

Upozorňujeme na Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události , které:  1. promíjí  úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, vzniklý na dani z přidané hodnoty za období 02-08/2022 (nebo za období I. nebo II. čtvrtletí roku 2022) za podminky, že...
22.02.2022 12:35

Nárok na vrácení daně

Podle §82 ZDPH odst. 1 "plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku", má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém pro období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem. Více...
22.02.2022 12:29

Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)

  V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji...
04.01.2022 11:28

Tuzemské stravné 2022

TUZEMSKÉ STRAVNÉ 2022 S platností od 1. 1. 2022 jsou nově legislativně upraveny prováděcí vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb. částky stravného při tuzemských a zahraničních služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot včetně náhrady za použití soukromých vozidel...
02.12.2021 17:13

Opatření covid 19

1.12.2021 schválili poslanci návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022. - izolačku vyplácenou zaměstnanci vedle mzdy lze vyplácet nejdéle do 28.2.2022, zpětně náleží pouze těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a bude trvat k datu účinnosti...
02.12.2021 12:25

Novela ustanoveni DPH u cestovních služeb

V souvislosti s legislativními změnami účinnými od 1. ledna 2022 vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u služeb cestovního ruchu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o...

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN