Archiv článků

02.12.2021 17:13

Opatření covid 19

1.12.2021 schválili poslanci návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022. - izolačku vyplácenou zaměstnanci vedle mzdy lze vyplácet nejdéle do 28.2.2022, zpětně náleží pouze těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a bude trvat k datu účinnosti...
02.12.2021 12:25

Novela ustanoveni DPH u cestovních služeb

V souvislosti s legislativními změnami účinnými od 1. ledna 2022 vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u služeb cestovního ruchu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o...
18.11.2021 11:04

Zpětný pronájem nemovitostí z pohledu DPH

Prodej nemovitosti a jeho zpětný pronájem s opcí odkupu nepovažuje Soudní dvůr EU za dodání zboží. V rozsudku C-201/18 se Soudní dvůr EU zabýval situací, kdy společnost prodala nemovitost finanční instituci. Zároveň si nemovitost pronajala zpět s opcí odkupu po 15 letech. Soud zvažoval,...
18.11.2021 11:03

Zpětný pronájem nemovitostí z pohledu DPH

Prodej nemovitosti a jeho zpětný pronájem s opcí odkupu nepovažuje Soudní dvůr EU za dodání zboží. V rozsudku C-201/18 se Soudní dvůr EU zabýval situací, kdy společnost prodala nemovitost finanční instituci. Zároveň si nemovitost pronajala zpět s opcí odkupu po 15 letech. Soud zvažoval,...
18.11.2021 11:02

DPH u cestovních služeb

U poskytovatelů služeb cestovního ruchu využívajících tzv. zvláštní režim pro cestovní službu dochází s účinností od roku 2022 k četným změnám. Novelizací zákonem č. 343/2020 Sb. došlo k několika novinkám v oblasti zvláštního režimu pro cestovní služby podle § 89 zákona o DPH. Účinnost je...
04.10.2021 11:39

Průměrná mzda 2022

Průměrná mzda pro rok 2022 je stanovena ve výši 38 911 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 36 119 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0773. Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je v částce 3 500 Kč zůstává stejný jako v roce 2021 (do roku...
12.10.2020 18:17

Konec generálního pardonu

Generální pardon vyhlášený ve Finančním zpravodaji 6/2020 odpouští úroky z prodlení u opožděně uhrazených záloh na daň silniční za 1. a 2. Q 2020 (splatno 15.4. a 15.7.2020), budou-li uhrazeny nejpozději 15.10.2020.   Pokud by byly zálohy za 1. či 2.Q 2020 uhrazeny např. až 16.10.2020,...
25.09.2020 13:09

Průměrná mzda 2021

Průměrná mzda pro rok 2021 je stanovena ve výši 35 441 Kč a je dána součinem všeobecného vyměřovacího základu 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194. Rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je v částce 3 500 Kč (do roku 2020 byl ve výši 3 000...
25.09.2020 13:04

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Dne 25.9.2020 vychází ve Sbírce zákonů zákon č. 386/2020 Sb., kterým se ruší daň z nabytí nemovitých věcí a novelizuje zákon o daních z příjmů (prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let a snížení maximálního ročního odpočtu...
21.08.2020 19:52

Změny sazeb daně v souvislosti s Covid-19

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve...

Kontakt

Ing. Romana Nováková

info@rnovakova.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN